BMI – Undervik, Normal Vikt, Övervikt & Fetma (RÄKNA UT)

BMI är frökortningen för body mass index och är ett mått på förhållandet mellan din vikt och din längd. Eftersom att muskler väger mer än fett så fungerar inte BMI för alla människor, speciellt de som är vältränade. BMI fungerar inte heller på barn eller ungdomar under 18 år. Dessa hänvisas istället till ISOBMI som är ett slags BMI för barn.

  • Dessa mått stämmer inte för kroppsbyggare
  • BMI är ingen exakt vetenskap utan en fingervisning
  • Mäta sitt midjemått är ett bra och enkelt komplement till BM

Så nu ska vi enkelt förklara hur detta med BMI fungerar för dig…

BMI-klassificering

Enligt WHO den s.k. Världshälsoorganisationen, så finns det 4 st. olika viktklasser för BMI, dessa är: Undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Men kom ihåg att gränserna för dessa inte stämmer för kroppsbyggare, barn och ungdomar under 18 år.

Underviktig

För att räknas som underviktig så skall man ha ett BMI som är mindre än 20 om man är man och 18,6 om man är kvinna. Så kanske är det så att du ska öka lite i vikt.

ARTIKEL – Här får du 8 tips på hur du kan öka i vikt.

Normalviktig

För att räknas som normalviktig så ska man som man ha ett BMI som ligger mellan 20-25 och för kvinnor 18,6-23,8.

Överviktig

Är man överviktig så skall man ha ett BMI som ligger mellan 25-30 om man är man och är man kvinna, mellan 23,8-28,6.

Kraftigt överviktig/fetma

Då har man ett BMI som man på över 30 och som kvinna över 28,6.

OBS!!

Men detta räknesätt kan ibland vara missvisande speciellt för vältränade personer, väldigt långa personer samt barn och ungdomar. BMI är ingen exakt vetenskap och bör därför bara ses som en fingervisning eftersom det bygger på förenklade modeller av verkligheten. Det bästa är att utgå från sitt sunda förnuft och dra sina slutsatser efter det.

7. Räkna ut ditt BMI

Body Mass Index: BMI eller även kallat kroppsmasseindex anger bl.a. relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt i kg. dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat.

Så en person som t.ex. väger 75 kg och är 1,80 m lång har alltså ett BMI på:

75 delat med 1.8 gånger 1.8 = 23

75
——– = 23
1.8 x 1.8

Undervikt (BMI mindre än 18.5)

Onaturlig undervikt med BMI långt under 18.5 kan vara väldigt farligt och man rekommenderar då att man söker hjälp hos en läkare. Naturligt smala personer med ett BMI runt gränsen till undervikt, kan trots detta vara mycket hälsosamma och inte alls undernärda. Mycket beror på din kroppstyp, så stirra dig inte blind på viktklasserna.

Normalvikt (BMI mellan 18.5–24.99)

Normalvikt är vad man kallar för den hälsosammaste viktklassen.

Övervikt (BMI mellan 25,00–29,99)

Hamnar du i viktklassen bland övervikt så väger du för mycket i förhållandet till din längd. Detta kan i längden innebära komplikationer som bl.a. förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter och typ-2 diabetes.

Fetma (BMI högre än 30)

Vid fetma så bör du kontakta en läkare för att få hjälp att gå ner i vikt . Vid fetma så är riskerna ännu större till att få förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter och typ-2 diabetes.

Men ta inte ditt BMI test på allt för stort allvar. För BMI ska mer ses som en riktlinje och är inget exakt mått på en viktrelaterad hälsa. Alla människor är olika med olika kroppssammansättning.

Midjemått

Att mäta sitt midjemått är ett bra och enkelt komplement till BMI. Detta gör man genom att mäta sin midja med ett måttband (i navelhöjd).

  • Kvinnors midjemått skall ligga under 88 cm.
  • Mäns midjemått skall ligga under 102 cm.

Är dina mått större, så ligger du i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt så är det vikt att du förtär livsmedel som stärker ditt hjärta.

Integritetspolicy