Plister – Vid Luftvägsinfektioner och Sömnlöshet

Plister är en flerårig ört som kan bli upp till 1 meter hög, den blommar från maj-september. Plister tillhör växtsläktet kransblommiga växter och de kanske mest bekanta av våra 6 arter är den fleråriga vitplistern med vita blommor och den 1 åriga rödplistern som har purpurröda blommor.

Vitplisterns blommor är tvåläppiga och sitter i täta kransar. Växten har en ganska obehaglig och frän lukt. Denna växt är kulturbunden.

Plister påminner om nässlor

Plistersläktets blad är inte helt olik brännässlans blad och i Sverige så ser man ofta vitplister och brännässlor precis invid varandra. Och innan blommorna slagit ut ordentligt på plistern, så kan man råka förväxla dessa arter. Men plisterväxternas blad bränns dock inte.

På engelska så heter nässlor: nettle och plister heter: deadnettle. Analogt så kallade man förr  plistrar för blindnässlor.

Hälsoeffekter och innehåll i Plister

Plistern innehåller garvämnen, slem, eterisk olja, saponin och flavonglykosider. Vid en medicinsk användning så användes blad, skott och blommor. Växten används i teblandningar vid luftvägsinfektioner och vid sömnlöshet. Den kan även användas vid smärtsamma oregelbundna menstruationer.

Även bra vid rengöring av sår och detta ska dock ske 2-3 ggr/dag. och det är bommor och skott som används för rengöring.

Andra hälsosamma ogrässorter är brännässla, svinmålla och maskrosor.

Integritetspolicy