Vi tar en snabbtitt på: Reductil (Bantningsprodukt)

Reductil är ett receptbelagt bantningsläkemedel, som endast skrivs ut av en läkare till patienter som lider av fetma.

Personer som har ett BMI-värde mellan 27 – 30 anses vara överviktiga och de med ett BMI-värde över 30 anses lida av fetma. Reductil är ett receptbelagt läkemedel som enbart bör användas av personer som har haft svårigheter att gå ner i vikt och att behålla den reducerade vikten. Reductil finns att köpa i doserna 10mg och i 15mg.

Vilka är tillverkarna av Reductil?

Reductil tillverkas av Knoll och ett godkänt bantningspiller för försäljning i Europa. Sedan 1999 så har Reductil effektivt hjälpt överviktiga personer med fetma, genom att bli av med extra kilon. Många använder den också i hopp om att bli av med sin dubbelhaka.

Reductil är ett receptbelagt läkemedel och ska enbart användas efter medicinsk undersökning tillsammans med en doktor.

Reductil utvecklar en mättnadskänsla och minskar då mängden matintag och på så sätt går patienten ner i vikt.

Innehåll

Reductil innehåller sibutramin som påverkar neurotransmittorerna i hjärnan. Dessa substanser i hjärnan lagras i nervcellerna och verkar genom att skicka signaler mellan nervcellerna.

Vem kan få Reductil utskrivet?

För att kunna få Reductil utskrivet så krävs det att patienten har ett kroppsmasseindex (BMI) över 35 eller ett BMI över 28, men med allvarliga medicinska komplikationer så som diabetes eller höga blodfetter.

Biverkningar

Många receptbelagda läkemedel har s.k. biverkningar och så även Reductil. Och dessa biverkningar är bl.a. yrsel, hypertoni, svettningar, förstoppning, illamående, hemorrojder, muntorrhet, insomnia, hjärtklappning, huvudvärk, smakförändringar, domningar och oro.

Andra bantningsmedel på maknaden är: reducer, zenaxin, efedrin och glukosanol osv.

Hur fungerar Reductil?

Sibutramin som Reductil innehåller är en så kallad återupptagningshämmare då den påverkar receptorerna för serotonin med 53%, noradrenalin med 54% och i mindre utsträckning dopamin med 16%. Dess verkan påminner lite om antidepressiva läkemedel , men visade sig inte ha någon antidepressiv effekt.

Reductil däremot visade sig hämma aptiten och effekten på serotonin förmodas stå för denna. Att effekten på noradrenalin och dopamin är viktig ska man inte utesluta eftersom att det för besläktade läkemedel är verkan där som dämpar aptiten.

Men det är dock också känt att påverkan på serotonin kan inverka på aptit.

Reductil tas från bort marknaden

Läkemedelsverket tar bort bantningsmedlet Reductil från marknaden. Orsaken är att Reductil ökade risken för hjärtinfarkt och stroke. Den Europeiska läkemedelsmyndigheten har kommit fram till att marknadsföringstillståndet för läkemedel innehållande sibutramin (Reductil) ska dras in tillsvidare. Många har i hopp om att bli av med celluliter på rumpan tagit detta preparat.

Detta p.g.a. att riskerna för hjärtkärlsjukdom överväger den nytta man ser utav läkemedlet.

Detta skriver svenska läkemedelsverket. En studie där nästan 10 000 överviktiga patienter med hjärt- och kärlproblem deltog, visade det sig att riskerna att drabbas utav en allvarlig händelse var förhöjd hos de som intog Reductil, jämfört med de som fick ett sockerpiller. Resultatet av denna studie har legat till grund för EMA:s beslut.

Reductil läkemedlet är godkänt för att minska kroppsvikten hos feta och överviktiga med risk för sjukdomar som diabetes. I början utav 2010 så bestämde den europeiska läkemedelsmyndigheten att man skulle stoppa Reductil då nyttan inte uppvägde riskerna.

Integritetspolicy