Vi tar en snabbtitt på: Efedrin (Bantningsprodukt)

Efedrin är något som först och främst bland de som styrketränar, för att definiera musklerna. Alltså förbränna så mycket underhudsfett så att musklerna syns tydligare. Men Efedrin används även som bantningsmedel i form av kosttillskott och då gärna i kombination med koffein.

Orsaken till varför man går ner i vikt utav efedrin beror på en minskad trötthetskänsla och höjd smärttröskel, vilket i sin tur gör att man orkar träna mer och behöver inte lika mycket sömn. Och den ökade aktivitetsnivån kombinerat med en minskad aptit gör så klart att man går ner i vikt. Men när man slutar med Efedrin så upphör viktreduktionen.

Efedrin leder till en övergående viktminskning, eftersom att Efedrin bl.a. minskar aptiten.

Men Efedrin är även ett centralstimulerande medel som höjer kroppens blodtrycket, ökar pulsen, blockerar hungerskänslor och sömnkänslor och höjer din smärttröskel.

Efedrin är med på dopningslistan

Efedrin står med på WADAs dopinglista över förbjudna medel inom idrotten. Och livsmedelsverket har utfärdat en varning p.g.a. den allvarliga hälsofaran med detta preparat.

Biverkningar av Efedrin

  • Missbrukning av Efedrin kan påverka hjärt- och kärlsystemet och kan ge biverkningar som högt blodtryck och arytmier (hjärtrytmrubbningar).
  • Du kan få skakningar, svettningar och huvudvärk av Efedrin.
  • Efedrin är ett beroendeframkallande medel, vilket vill säga att man måste höja dosen kontinuerligt för att kunna få samma effekt.
  • Efedrin kan ge ett abstinensbesvär.
  • Av Efedrin kan du få ångest och psykosgenombrott.
  • Efedrin kan leda till urineringssvårigheter och
    potensproblem.
  • Eftersom kroppen går på högvarv under ett användande av Efedrin, så kan du uppleva oro, rastlöshet och sömnsvårigheter.
  • Tarmrörelserna hämmas av Efedrin, vilket betyder att man kan få trög mage och ökad gasbildning.

Polisen varnar för Efedrin

Polisen varnar för missbruk av droger via internet och land annat det amfetaminliknande preparatet Efedrin. Efedrin kan vara en start till tyngre droger, så som amfetamin. Efedrin brukar kallas för amfetamin light.

Efedrin är ett amfetaminliknande preparat, men som inte är narkotikaklassat, men som enligt läkemedelsverket bl.a. kan ge svåra biverkningar på hjärt- och kärlsystemet.

Hur Efedrin fungerar

Efedrin ökar kroppens nivå utav stresshormonet noradrenalin, detta är ett hormon som sätter kroppen i beredskap till att slåss eller fly. Därmed så blir man pigg, icke hungrig, energisk och man går ner i vikt, men kroppen tar väldigt mycket stryk av detta och bieffekterna är otäcka.

Efedrin läkemedelklassades år 2005 och säljs därför nu mera inte som ett bantningsmedel. Efedra är ett annat namn på Efedrin.

Andra bantningsmedel är: Helsingörpiller, removyl och glukosanol.

Integritetspolicy