Hampa – Den Hälsosamma Hampan

Hampa – Den Hälsosamma Hampan

Ursprunget


Hampan tillhör gruppen nässelväxterna och familjen Cannabaceae. Den är ganska närbesläktad med humlen. Hampa är en1-årig och högvuxen växt, den hampa som odlades i Sverige var först och främst av nordeuropeisk, rysk typ och utgjordes vanligen av ryska, tyska eller finska sorter. De här är lite mer kortväxta ungefär runt 2-3 m. jämfört med andra sorter som kan bli 4-6 m höga. Ibland så klassificeras de olika hampa typerna som tillhörande skilda arter och underarter, medans de ibland anses bara vara en art, men med en stor variation och med flera olika underarter. Hampan har ett kraftigt rotsystem, med pålrot och sidorötter, som tillgodoser dess stora behov av näringsämnen.

Bladen på hampa växten sitter vanligen spridda längs stjälken och är handlikt fingrade, med 3-9 lansettlika, sågade småblad. Blomställningen är upprätt och körtelklädd. Hampan är tvåbyggare och har alltså han- och honblommor på olika plantor. Blommorna är femtaliga med oansenligt hylle. Hanblomställningarna är yvigt greniga, medan honorna är klaslika. Frukten är en liten nöt (hampfröet). Blommorna är små hos hampan och den hinner inte alltid blomma, men det dekorativa bladverket är väldigt karaktäristiskt för arten.

 

Hampa fröet väldigt protein och fettrikt

Hampan är genetiskt starkt olikartad och den är därför väldigt anpassningsbar till olika sorters miljöer och klimat. Hampfröet är egentligen en nötfrukt med ett nätådrigt skal och innehåller ungefär 30-32 % fett och 20-24% protein.

Användning

Hampan var tidigare en viktig kulturväxt som man odlade för de fettrika frukternas och de långa men grova stamfibrernas skull. Av stamfibrerna framställdes t.ex. snören. De torkade blommorna och bladen kallas för marijuana och det uppsamlade körtelsekretet från blommorna kallas för haschisch.

En viktig energigröda

Hampan har en god förutsättning till att bli en viktig energigröda i Sverige. För avkastningen är hög, bekämpningsbehovet litet och grödan kan utnyttjas såväl som fastbränsle och biogasråvara. Detta skriver Thomas
Prade om i sin doktorsavhandling från SLU.

Den hampa som odlas i Sverige används först och främst till briketter för en småskalig eldning, men det finns ännu fler möjligheter att utvinna energi från hampa. Hampa kan man t.ex. elda med i stora kraftvärmeverk eller omvandla till biogas genom s.k. rötning. Men det gäller dock att välja rätt skördetidpunkt med hänsyn till hur hampan ska användas.

 

Livets byggstenar

Hampan innehåller mycket protein och av hampa tillverkas numera ett klassiskt proteinpulver. Proteinpulvret tillverkas av den rena frökakan efter att man pressat hampans frön. Pressningen sker kallt och utan att använda t.ex. hexan. Efter malningen så förpackas och förseglas produkten omedelbart.

De skalade fröna som hampa proteinet innehåller är av alla de 20 aminosyrorna som används när din kropp producerar nya celler. Hampa pulver är även en god källa till nyttiga essentiella fettsyror så som omega-3 och omega-6.

Hampa protein är en väldigt bra proteinkälla som innehåller alla de essentiella proteiner som du behöver för att kunna fortsätta bygga friska muskler. Passar alltså perfekt till träning och dieter.

Hampa pulvret passar alla, såväl äldre som yngre, de som är otränade, motionärer, idrottare eller kroppsbyggare.

Integritetspolicy