Yoga – “Den Enkla Guiden” – 9 Saker Tas Upp

Yoga är sanskrit och betyder förening av kropp, själ och sinne. I Indien så har yoga praktiserats i ungefär 5000 år och de första historiska bevisen, kan ses ända bakåt till ca 2.500 f.Kr. Den första systematiska sammanställningen av yogan som filosofiskt system, Yogasutra skrevs ner av Patanjali 200 e.Kr

1. Ursprunget

I västa så började yoga utövas först under 1800-talet. Och till en början så var det inte så många som övade yoga, men från 1960-talet så har intresset vuxit enormt.

Kunskapen om de österländska hälsolärorna har spridit sig och skaran av anhängare blir allt större och läkarna mindre skeptiska till den. Även om många fortfarande ställer sig kritisk till påstådda läkande effekter.

Ursprungligen så var yoga ett helt system för mental och fysisk träning, som skapats för andlig utveckling genom balans mellan kropp och själ. Målet var att öka kontrollen över kroppen, skärpa koncentrationen och lugna sinnet.

Första steget inom yoga är att man tränar olika kroppsställningar, andningsövningar och meditation. Allt för att nå en högre nivå av medvetande.

2. Kroppsställning, andning och meditation

Kroppsställningarna inom yoga kallas för asanas, dessa ställningar löser upp spänningar i muskler och leder. Vilket ger en ökad smidighet och rörlighet.

Andningsövningarna kallas inom yogan för pranayama, dessa aktiverar hela kroppen och därmed vår livskraft, de ökar även effektiviteten av vår normala andning och lungkapacitet.

På ett djupare plan så kan vi även påverka vårt känslo- och nervsystem genom att aktivt påverka andningen med pranayamas.

Meditationen stillar vårt sinne och återställer friden och harmonin.

3. De fysiska övningarna

Yogarörelserna stärker vår kropp och renar meridiansystemet, dvs. de energibanor som löper genom kroppen. Parallellt med den fysiska kroppen så har alla människor en energikropp som bl.a. innefattar meridianer och chakran, olika energicentra i vår kropp. När vi utövar yoga så aktiveras detta subtila energisystem och en vitalisering och rening startar.

4. Andningen

Hur vi andas påverkar hur vi tänker och känner oss. En medveten djup andning stillar vårt sinne och får oss att bli mer kroppsmedvetna. En stressad och omedveten andning gör sinnet ytterligare rastlöst och mer splittrat. En effektiv andning ökar dessutom syreupptagningen och hjälper kroppen att utsöndra avfallsprodukter via våra lungor.

5. Meditation

Före ett yogapass så stillar vi vårt sinne någon minut och vänder då uppmärksamheten inåt. Under hela passet så är man fokuserad på sin kropp och sitt sinne, hela tiden i nuet.

Yogapasset avslutas med en längre djupavslappning eller meditation.

6. Yoga i väst

I väst så är yoga idag mest känd och etablerad som en mjuk och lätt ansträngande form av träning. Det som i första hand uppskattas är att yoga ökar smidigheten och lugnar sinnet.

Det som även tilltalar många utövare är den naturliga andningen, stillheten och koncentrationen, att hela tiden låta sinnet vara koncentrerat på varje rörelse. Känslan av stress minskar och självkontrollen ökar, kroppen blir stark och spänstig.

7. Vad säger vetenskapen om yoga?

Sedan under 1910-talet har det gjorts åtskilliga undersökningar på yogans medicinska effekter. Och de flesta studier på mjuka yogaformer visar att det bl.a. har det påvisats att andningen blir lugnare, muskelspänningar släpper, blodtrycket och ämnesomsättningen sjunker.

På 1960-talet så gjordes det en studie i Kansas, USA där forskarna kunde påvisa att yogameditation påverkade hjärta och blodcirkulation. En studie från 1994 och som redovisades i British Journal of Rheumatology visar att yoga kan förbättra tillståndet för människor med kronisk ledgångsreumatism.

Idag så är det få läkare som avråder sina patienter att öva yoga för att träna kroppen. Fortfarande så forskas det mycket kring yoga och på Karolinska Institutet så finns det mer än 250 forskningsprojekt från hela världen som knyter an till yogaträning.

8. Olika yogaformer

Yoga har sitt ursprung 5000 år tillbaka i tiden, med rötter i Ayur Veda (vilket anses vara världen äldsta medicinska system). Man talar idag om att det finns 6 historiska huvudtyper av yoga:

Jana-yoga som är vishetens och skarpsinnets yoga som lärs ut i Upanishaderna från 600 f Kr.

Karma-Yoga som är de osjälviska handlingarnas yoga och som bygger på lärorna ur Bahavad-Vita från 500 f Kr.

Bhakti-yoga som är kärlekens och fromhetens yoga och uppstod under 500 f Kr i samband med dyrkandet av Krishna

Raja-yoga är den kungliga klassiska yogan som formulerades av Patanjali 200 e Kr.

Mantra-yogan är det heliga ljudets yoga och blev en egen gren av Tantrismen ca 200 f Kr. Tantrayogan fokuserar på ritualer.

Hatha-yoga betyder kraftens eller kraftfullhetens yoga och grundtexten skrevs ner på 1300-talet.

Men inom den moderna Hathayogan så finns det olika skolor dit även Kundalini yogan inräknas.

Kundalini yogan härstammar från Tantrayogatraditionen, där man försöker väcka den livskraften (kundalini) som man anser ligger förborgad i kroppen. I Indien så har kundalini yoga alltid varit en hemlig tradition som bara lärdes ut i det fördolda direkt från en mästare till hans eller hennes lärjungar. Kundalini yoga innehåller asanas, dynamiska andningsövningar, meditation och chanting (en indisk form av sångmeditation).  Många menar att kundalini yoga är mer lekfull än Hathayoga.

Ashtanga yoga är en mycket atletisk Hathayogastil skapad av Pattabhi Jois, som fortfarande lär ut den i sin skola i Mysore i Indien. Astangayogan lägger tyngdpunkten på en synkronisering mellan andning och rörelse. Den bygger på ett flöde i rörelserna.

Iyengar yoga är en sorts Hathayoga, skapad av B.K.S. Iyengar. Det är en av de i väst mest spridda formerna av Hathayoga. Den här yogastilen karaktäriseras av att man är mycket noggrann och exakt vid utförandet av varje asana (yogaställning). Man är även kvar mycket längre i varje ställning än i de flesta andra former av Hathayoga, eftersom Iyengar uppmanar utövaren att utforska detaljerna i hur en viss yogaställning påverkar din kropp.

Vini yoga skapades av T.K.S. Desikachar. Man utför yogarörelser synkroniserade med din andning. liksom i andra former av Hathayoga.

– Power Yoga är en amerikansk stil, utvecklad ur Ashtangan, och ibland intill förväxling lik den. Den är alltså mycket atletisk och lägger stor vikt vid de fysiska aspekterna av Hathayoga. Däremot följer man inte serierna på samma vis som inom Ashtanga.

Klassisk Yoga lär du dig klassisk yoga, andningsövningar, djupavspänningen yoga nidra  och tantrisk meditation bl.a. Kriyayoga och inre stillhet.

9. Varför så populärt?

Vi utsätts dagligen för mycket information och stress vilket gör att många söker sig till yogan för att hitta ett inre lugn. Yogan är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att lättare möta vardagens händelser genom ett lugnare och mer balanserat sinne.

Men idag kommer människor till yogan av flera olika anledningar bl.a. för att lära sig hantera stress, för att de har ryggproblem, för att få mental och fysisk träning, men även som ett sökande efter något mer än den materiella verkligheten.

Yoga är i första hand en teknik för självkännedom och andlig utveckling, men i dagens samhälle så har den även blivit en teknik för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa.

Integritetspolicy