Aerob och Anaerob Träning – Bli en Mästare på Träning

Har du klurat kring skillnaden på Aerob och Anaerob träning? Ja då är du inte ensam, vi ska lite kortfattat i denna artikel hjälpa dig reda ut det. Så nästa gång du klurar på skillnaden så kommer det vara glasklart.

 • Lär dig skillnaden mellan dom två
 • Lär dig när i träningen du använder dessa två
 • Exempel på olika träningar du kan göra

Det finns som sagt två stycken vanliga begrepp på hur en träningsform verkar och dessa två begreppen kallas för Aerob och Anaerob träning. Aerob känner nog de flesta igen från ordet Aerobics som är ett samlingsnamn för alla Aerobiska träningsformer.

Aerobics går ut på att man tränar till musik och utför olika typer utav rörelser och som oftast leds av en instruktör och det vara vanligtvis i drygt 1 tim. Själva ordet Aero betyder syre och Aerob kan man översätta till syresatt träning.

Anaerob träning är då den andra träningen och skillnaden är att det blir en ej syresatt träning. Vilket betyder att musklerna jobbar så fort att de inte hinner ta upp syret.

1. Aerob träning

Vid en aerob träning så stärker man kroppens hjärta och lungor, samtidigt som man förbränner fet med sin träning och då får en bättre uthållighet. Man tränar även den aerobiska kapaciteten som då förbättras. Ex. på aerob träning är långdistanslöpning, där man en längre period utsätts för träning men som inte är lika intensiv.

2. Anaerob träning

Däremot så är anaerob då man kör maximalt vad kroppen klarar av, under en kortare period. Precis som för anaerob träning så stärker man kroppens hjärta, lungor och förbränner fett. Men skillnaden är att efterförbränningen höjs och man bygger även muskler.

Intervallöpning är ett bra ex. på en anaerob träning, men de flesta sporter relatera till denna sorts träning.

Se Listan på Flertalet Populära artiklar om att träna

3. Aerob och Anaerob

Man bygger helt enkelt upp kroppen på olika sätt ifall man tränar Aerob eller Anaerob. Ett väldigt bra ex. är att jämföra kroppsbyggnaden mellan en långdistanslöpare och en sprinter.

Musklerna på kroppen förses med energi genom olika processer, beroende på vilken intensitet och varaktighet som musklerna arbetar i. Så generellt sett så kan man säga att om intensiteten är hög och varaktigheten kortare än 2 min. så är det den anaeroba energiprocessen som stimuleras.

Det sker här en energiframställningen utan tillräcklig tillgång till syre. Ett bra exempel på en anaerob aktivitet är sprinterlöpning under 800 meter.

Om arbetet varar längre så måste syre bidra i energiprocessen och aktiviteten blir då till aerob.

Om man jämför effekterna utav anaerob träning och aerob träning så skiljer de sig åt så här:

4. Aerob Träning: (t.ex. 5 km löpning)

 • Förbättrar hjärta, lungor och blodkärl
 • Förbränner kroppsfett.
 • Förbättrar den aerobiska kapaciteten.

5. Anaerob Träning: (t.ex. intervallöpning 4 x 400 m.)

 • Det ökar snabbhet och styrka.
 • Förbättrar hjärta, lungor och blodkärl.
 • Förbränner kroppsfett. (med en högre efterförbränning än vid aerobisk träning)
 • Bygger muskler.
 • Relaterar till de flesta idrotter.
 • Förbättrar den aerobiska kapaciteten
 • Förbättrar den anaeroba kapaciteten
Integritetspolicy