Havssalt – Användas i Matlagning & till Konservering

Havssalt är en restprodukt som kommer av när man avdunstar vatten. Ett hav som ligger runt Sverige innehåller ungefär 3 % salt och då först och främst natriumklorid. Innan hav så som Östersjön har lägre andel och vissa avloppslösa sjöar kan vara mycket saltare som t.ex. Döda havet som har ungefär 35%.

  • Perfekt att använda i matlagningen
  • Finns i både grov och finkornigt
  • Används även i konservering

Ett lite nyttigare alternativ är himalayasalt.

1. Hur det framställs

Ett havssalt framställs från områden med ett varmt och torrt klimat, genom att man leder in havsvatten i grunda bassänger, där det sedan får avdunsta och befrias från föroreningar. Flingsalt är faktiskt en typ utav havssalt och det framställs genom att man kokar havssaltet i öppna pannor, vilket gör att saltet blir till flingor.

2. Användning av havssalt

Havssalt kan användas i matlagning, till konservering, som badsalt och användas industriellt. Havssalt är ett dyrare salt än stensalt (hushållssalt) och det anses av många vara finare och godare.

Därför kallas ibland havssalt för gourmetsalt, vilket även kan syfta på smaksatt havssalt som t.ex. är smaksatt med citron.

Ett annat salt som kan användas på likande sätt är mineralsalt.

3. Havssaltets näringsinnehåll

Havssalt är en blandning av jonföreningar som finns i världshaven. Saltets sammansättning är av kalciumkarbonat, kaliumsulfat, magnesiumsulfat, magnesiumklorid och natriumklorid.
Havssalt finns som grovt, finkornigt och som flingsalt.

Integritetspolicy