STRESSMAGE – Behandling, Diagnos, Tips, Sjukdom – “Stressa Ner”

Stressmage är förmodligen en utav de vanligaste orsakerna till magproblem och stressmage är ett samlingsnamn för flera olika magproblem som är orsakade av stress. Magen och tarmarna påverkas lätt av stress och kan ge symptom så som ont i magen, gaser, halsbränna, diarré och förstoppning.

  • Stressen sänker magen
  • Magkatarr är en vanlig orsak
  • Ta dig en titt på don kost

När man är stressad så är det vanligt att  man har oregelbundna mattider och sover dåligt, vilket i sin tur påverkar kroppen negativt och oftast leder till stressmage.

Det viktigaste för att få ordning på sin mage igen, är att man helt enkelt ändrar på sina levnadsvanor, vilket inte är så lätt alla gånger.

Den allra vanligaste orsaken till en dålig mage är: magkatarr

1. Produkter mot stressmage

På Apoteket och i olika hälsokostaffärer så finns det olika livsmedel som är specialanpassade för de med känslig mage och tarm. Dessa produkter är det viktigt att man följ anvisningarna på förpackningen, känner man sig osäker så kan man rådfråga apotekets personal.

Det finns en hel del kostråd att ge de som har en stressad mage, men maten är inte allt. Det är även viktigt att man har regelbundna toalettvanor och att man låter magen får ta sin tid vid toalettbesöken.

Det är även viktigt att man rör på sig under dagen, detta eftersom att tarmpassagen kan underlättas genom att musklerna i magen får jobba.

2. Dålig mage – Dålig kropp

Känner vi oss inte friska i magen så känner vi oss inte bra någonstans. Magen är väldigt känslig för stress och den ger tidigt ut signaler när det är ett problem på väg. Magproblem kan förutom stress bero på:

  • Att man äter dålig mat.
  • Man har oregelbundna mattider.
  • Man är väldigt stillasittande och har då brist på motion.

Dessa olika faktorer kan samspela. Och är det stressigt på jobbet så kanske man inte har tid att laga någon riktig mat, man är tvungen att sitta ner och även arbeta under kvällen, istället för att röra på sig.

3. Uteslut en allvarlig sjukdom

Har man återkommande eller tydliga problem med magen så är det bra att uppsöka en läkare för att utesluta att man har en allvarlig sjukdom. Det kan även under en period vara nödvändigt att äta läkemedel, men genom att tänka på hur sin magen mår, så kan man förebygga nya problem och lindra de som man redan har.

Integritetspolicy