Magnesium FAKTA – Varför, Biverkningar, Brist.. (FULL GUIDE)

Har du problem med dina muskler? Då kanske din kropp ligger lite efter av denna mineral. Magnesium behöver vi för att nerv- och muskelfunktionerna, hjärtat, hjärnan, skelett och ett stort antal av de enzymer som behövs för cellernas funktion. Det är även nödvändigt för proteinsyntes och kalciumomsättning.

 • Magnesium är en mineral som musklerna älskar
 • Våra intag av magnesium har minskat med tiden
 • Gravida kvinnor löper en större risk för brist på denna mineral

Magnesium har en viktigt roll för vävnadstillväxten och är därför speciellt viktig för gravida kvinnor och människor som utöva sport kontinuerligt. Stressade människor är även i behov av magnesium.

Något som även kroppen mår bra av är krom, D-vitamin och magnesium

1. Ett minskat intag hos oss människor

Den senaste tidens ökande försurning av våra marker och våra förändrade kostvanor har minskat intaget av magnesium dramatiskt. Tidigare så fick vi i oss ett dagsbehov av magnesium bara genom vår vanliga kost.

Men under senare år så har försurningen utav våra marker och våra förändrade kostvanor minskat intaget drastiskt. Och tyvärr så går det inte att kontrollera magnesiumhalten i vår kropp genom att ett enkelt ta ett blod- eller urinprov.

2. Dagsbehovet av magnesium

Det rekommenderade dagliga intaget av magnesium är:

 • För män: 350 mg
 • För kvinnor: 300 mg
 • För gravida: 450 mg
 • För ammande: 450 mg

Men behovet av magnesium varierar med t.ex. kön och ålder.

3. Brist På Magnesium

Magnesiumbrist kan leda till: hämmad tillväxt, beteendestörningar, störningar i hjärtfunktionen, förvirring, koncentrationssvårigheter, depression, domningar, stickningar, kramper, förstoppning och diarré. ‘

De grupper som speciellt ligger i riskzonen att utveckla magnesiumbrist är: gravida, kvinnor med benskörhet, diabetiker, äldre människor, människor med ett stort intag av alkohol, personer med bristande kostvanor och människor med kroniska mag- och tarmsjukdomar.

4. Livsmedel med magnesium

Magnesium finns framför allt i gröna grönsaker, ärter och bönor, men också i fisk, kött och spannmål.

De vanligaste källorna till magnesium, enligt undersökningen Riksmaten:

 • 13% Mjölk, fil och yoghurt
 • 12% Matbröd
 • 12% Kött, fågel, fisk och ägg
 • 10% Potatis
Integritetspolicy