Kastanj FAKTA – Blad & Bark är bra vid t.ex. Diarré + Näriningsrika

Kastanj är ett träd som tillhör bokväxter och är vanligt förekommande i Syd- och Centraleuropa, Balkan, Turkiet, Kaukasus och i nordvästra Afrika. kastanj kan faktiskt överleva i sydligaste Sverige, där man till och med ibland kan få mogna frukter. Kastanjeträdet liknar ek trädet. Blommorna på trädet växer i upprättstående klasar.

  • Rostade frukterna är mycket välsmakande och näringsrika.
  • Kastanjens blad och bark är bra vid t.ex. diarré
  • Kastanjens ved är tät och tung och kan bl.a. användas till snickeriarbeten

Bladen är skaftade och ca. 10-25 cm långa, lansettlika, kala, skarpt sågtandade. Hanblommorna är vitgula och blommar mellan juni-juli, i ca 10 cm långa hängen, som faller av i mitten av juli. Honblommor en knippe vita stift omgivna av outvecklade hängen.

En annan nyttig frukt är rambutan.

1. Kastanje nöten och dess ursprung

Kastanjens frukt är en nöt och sitter ihop gruppvis 2-3 i ett mycket tjockt och taggigt skal. Skalet på kastanjen kallas för svepeskål. Nötterna från kastanjeträdet är ätliga och har sedan lång tid tillbaka odlats av människan.

Från romartiden och framåt så kom kastanjen till nordligare breddgrader och odlades då av munkar i klosterträdgårdar. Den smakrika kastanjenöten används till konfekt eller äts rostad med smör och salt och är ett populärt smacks i England, Italien och Frankrike.

Nötter kan även kokas eller malas till ett kastanjemjöl som sedan används i olika maträtter. Kastanjenötter används även ibland i djurfoder. Men man ska dock inte förväxla den riktiga kastanjen med den snarlika hästkastanjen som är giftiga.

2. Kastanje skog

Kastanj finns runt Medelhavsområdet och den södra delen av Mellaneuropa , där växer stora skogar av äkta kastanj. Men eftersom trädet tidigt blev ett föremål för odling så kan man inte alltid med säkerhet säga att dess förekomst är naturlig eller har uppstått genom plantering.

Kastanjeträdet föredrar kalkfattig, kiselhaltig jord i områden med milda vintrar, så de kan med fördel  odlas i Skåne, längre norrut så brukar frukterna inte mogna.

De unga träden växer till en början långsamt, men senare går tillväxten snabbare och vid ungefär 50 års ålder så är kastanjeträdet fullvuxet. Trädet kan bli väldigt gamalt, över 1000 år gammalt. Dess fruktbildning börjar först efter 25-30 år, i täta bestånd efter 40-60 år. De rostade frukterna är mycket välsmakande och näringsrika.

3. Bra virke

Kastanjens ved är tät och tung och kan bl.a. användas till snickeriarbeten. Barken kan användas för att tillverka tannin.

4. Hälsoegenskaper

Kastanjens blad och bark är bra vid t.ex. diarré. Trädet innehåller även mineralsalter som kan utvinnas och användas som medel vid bristsjukdomar.

Innehållsämnen

I bladen och barken så finns garvämnen, i frukten finns kolhydrat, fett och protein. I hela växten så finns mineralsalter, vitaminerna B1, B2 och C.

En annan fettrik frukt är avokadon.

Integritetspolicy